تبلیغات

آرت بورد یک وب سایت کامل مستقل بوده و به هیچ گروه یا ارگانی مرتبط نبوده و تمامی فایل ها و مطالب این سایت به طور رایگان و بدون هیچ محدودیتی در اختیار بازدیدکنددگان قرار می گیرد. هزینه تبلیغات در سایت برای طراحان و وب مستران به طور کاملا رایگان و با هدف ارتقاع سطح کیفی هنر طراحی در کشور می باشد.

با ما تماس بگیرید.(ایمیل)