تصویر با کیفیت پرنده به همراه فایل دوربری شده با پسوند PNG